ACTIVITATS

L'ESPAI DOMÈSTIC EN L'ART CONTEMPORANI. UNA APROXIMACIÖ FEMINISTA

 

Divendres 21 d'abril, 19h. Les dones en les arts plàstiques. Maria Lluïsa Faxedas, Universitat de Girona.

Maria Lluïsa Faxedas Brujats és doctora en Història de l’art per la Universitat de Girona. Ha estat Vicedegana de la Facultat de Lletres (2014-18), membre de la Càtedra d’Art i Cultura Contemporanis, membre del projecte de recerca internacional Modernismos ibéricos e o imaginário primitivista (2018, Portugal i UE). Ha publicat el llibre Del simbolismo a la abstracción.El ideal de la unidad de las artes en los orígenes del arte moderno (Trea, 2018), ha comissariat exposicions com Ramon Martí Alsina. El gran dia de Girona. Anatomia d’un quadre (Md’A, 2010) , Damià Escuder. Totes les vides (Museu d’Història de Girona, 2018). Ha coordinat l’exposició Modernismo e avanguardia. Picasso, Miró, Dalí e la pittura catalana (Cremona, 2003). 

Amb l'adveniment del feminisme dels anys 70, moltes dones artista es van haver de plantejar la relació que tenien envers l'espai domèstic que fins llavors les havia enclòs i definit. Algunes rebutjaren la llar entenent-la com una presó patriarcal que les havia exclòs de l'espai públic i professional, mentre altres recolliren la tradició per reflexionar sobre l'origen i les conseqüències de menystenir allò domèstic precisament per la seva vinculació a la dona. La professora Lluïsa Faxedas ens parlarà sobre com l'espai domèstic i privat, que d'ençà del Renaixement aniria definint el concepte de feminitat, i sobre com es desenvolupa en l'art contemporani des del punt de vista feminista.